Pepe Mansilla
«O humor gráfico é unha porta excelente para a reflexión, un calzador para o sentido común.»
Páxina para o volume colectivo Nai dos desterrados, Amnistía Internacional – Grupo local da Coruña, 2017
Viñetas da sección «La Viñeta Turka», Riazor.org, 2016

Licenciado en Comunicación Audiovisual, con experiencia profesional no eido dos medios de comunicación, o marketing dixital e os proxectos web. Impartiu tamén obradoiros de debuxo de banda deseñada. Como debuxante, colabora en Riazor.org como autor de «La Viñeta Turka» plasmando a actualidade do Deportivo da Coruña desde 2010, ademais de realizar proxectos persoais e participar en diversos fanzines.

Obras destacadas

  • «La Viñeta Turka» (humor gráfico), Riazor.org, 2010 – actualidade
  • Nai dos desterrados (cómic), Amnistía Internacional Coruña, 2017
  • Amor orgánico (cómic), Foster Ediciones, 2016
  • Degeneración democrática (cómic), autoedición, 2015
  • Eres Tonto (cómic), autoedición, 2014